O FIRMIE

              

          Historia Biura sięga roku 1960. Powstało jako pierwsze w kraju biuro resortowe specjalizujące się w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej i ściekowej w przemyśle chemicznym. W miarę rozwoju obejmowaliśmy swoją działalnością inne gałęzie przemysłu i gospodarkę komunalną. Oprócz oczyszczalni ścieków projektowaliśmy obiekty zaopatrzenia w wodę, wodociągi, kanalizację, gospodarkę osadową, utylizację osadów, dostarczaliśmy urządzenia. Zajmowaliśmy się również ochroną atmosfery. Rozwojowi usług towarzyszył rozwój terytorialny Firmy. Rozrastaliśmy się, powołując oddziały w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Piasecznie, Zabrzu, Tarnowie, Rzeszowie, Puławach - objęliśmy zasięgiem cały kraj.  Zatrudnialiśmy kilkaset osób. Otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Staliśmy się właścicielami kilkunastu patentów w zakresie technologii i urządzeń do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Współpracowaliśmy z wieloma znanymi firmami zagranicznymi, z niektórymi utrzymujemy stały kontakt.

 
          W 1997 roku Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod” sprywatyzowano. Powstała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Biprowod-Warszawa", będąca następcą prawnym  przedsiębiorstwa „Biprowod”. Zmienił się status prawny firmy, ale pozostał ten sam duch dobrej pracy. Mamy zgraną, kompetentną załogę oraz dobrą atmosferę. Są starzy, doświadczeni fachowcy "stare wygi" , którzy zakładali biuro jest też "świeża krew" młode - wilki przy komputerach najnowszej generacji.
 
          Słowem: tradycja i nowoczesność. W nowej bardzo trudnej ale ciekawej rzeczywistości rynkowej czujemy się pewnie. Renoma jaką cieszy się firma pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość. Jeśli zdarzają się porażki - drażnią ambicję i wyzwalają wolę walki w obronie naszej pozycji lidera na rynku krajowym. Mamy przekonanie, że tę pozycję utrzymamy również we Wspólnej Europie co powoli nam na dzialanie na olbrzymim obszarze od Atlantyku po Ural.
 

          „Biprowod-Warszawa” jest firmą o wyłącznie polskim, prywatnym kapitale. W firmie pracuje około 100 osób, z tego większość to specjaliści w zakresie technologii wody ścieków , osadów i odpadów , biologii, inżynierii lądowej i wodnej, chemii, mechaniki, aparatury elektroenergetycznej i kontrolno-pomiarowej.

 
          Firmą kieruje jednoosobowy Zarząd wspomagany przez kierowników pracowni i działów. Płaska struktura firmy oznaczająca bezpośrednią podległość szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych Prezesowi Zarządu, pozwala w pełni wykorzystać inicjatywę, przedsiębiorczość i wiedzę każdego z pracowników firmy.
 
          Swoboda działania i pełna odpowiedzialność za jej efekty to jedna z reguł obowiązujących pracowników w naszej firmie. Drugą jest uczciwość zawodowa; nie mówimy Inwestorom, że ochrona środowiska jest prosta i tania, mówimy, że jest konieczna a przy naszym udziale efekty ekologiczne są gwarantowane.
 

          Prace ułatwia nam sieć komputerowa obejmująca wszystkie stanowiska pracy. Zapewnia ona również każdemu pracownikowi dostęp do obszernej bazy danych związanych z naszą działalnością.

 

          Wiele osób legitymuje się praktyką zagraniczną w zakresie projektowania, nadzoru nad budową, rozruchu i eksploatacji wstępnej  nabytą w ramach realizowanych inwestycji między innymi w: Niemczech, Słowacji, Białorusi, Grecji, Iranie i na Litwie, Czechach, Emiratach Rabskich.

 
          „Biprowod-Warszawa” pełni funkcję oficjalnego Rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska w specjalnościach  takich jak: ochrona wód, czy gospodarka wodno-ściekowa.

          Nowoczesne oferty Firmy na dostawę technologii z dziedziny gospodarki wodnej i ściekowej zostały wprowadzone do banku informacji Organizacji Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO.

          „Biprowod-Warszawa” uczestniczy w międzynarodowym programie ochrony środowiska PHARE. Spełniając wymogi stawiane przez Komisję Unii Europejskiej dla firm konsultingowych został zarejestrowany w Brukseli w Centralnym rejestrze Konsultantów programu PHARE pod numerem Pol-2094.

          Nieżalenie od powyższego BIPROWOD pełni funkcję rzeczoznawcy Fundacji EKOFUNDUSZ w zakresie opiniowania projektów o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków ze środków ekokonwersji.

 


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW