WYDARZENIA

2015-09-24 - Zakończenie nadzorów nad realizacją...........

Uwaga, Strona w trakcie aktualizacji!!!

W ostatnim czasie zakończono nadzór nad realizacją modernizacji, rozbudowy, przebudowy  i budowy licznych obiektów z obszaru ochrony środowiska - z zakresu gospodarki wodno-ściekowe,j w tym kilku ważnych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i ka...

» Czytaj calość..

2013-11-30 - Udział w Konferencji w dniu 20.11.2013

Prezes Zarządu Włodzimierz Glamkowski uczestniczył, na zaproszenie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o., w Konferencji nt. "Ocena postepu robót projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec". Udział wzięła m.in. Pani Prez...

» Czytaj calość..

2013-09-04 - Otwarcie Biur Terenowych w Końskich i Rawie Mazowieckiej.

W dniu 1.01.2013 reaktywowano działalność Biura Inżyniera Kontraktu w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb Kontraktu: "Inżynier Kontraktu dla Zadania pn.:"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka - Faza I",  a w dniu 1.02.2013 otworzono nowe ...

» Czytaj calość..

2013-09-04 - Uroczyste oddanie do użytku OŚ w Gródku nad Dunajcem.

W dniu 25 czerwca 2013 oficjalnie otwarto  przebudowaną i zmodernizowaną (pod nadzorem Biura) oczyszczalnię ścjieków w Gródku nad Dunajcem. Opiewającą na kwotę prawie 4,4 mln zł. Inwestycję zrealizowano w ramach Projektu: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrz...

» Czytaj calość..

2013-09-03 - Nowa siedziba biura.

Od dnia 1.01.2013 Biuro mieści się w nowej siedzibie, przy ul. Broniewskiego 3, na IV piętrze,  w nowo-zaprojektowanym przez nas, eleganckim budynku.» Czytaj calość..
2011-06-16 - Pożegnanie naszego wieloletniego Dyrektora Naczelnego.

W dniu 30 maja br. pożegnaliśmy  wieloletniego, emerytowanego Dyrektora Naczelnego naszego Biura mgr inż. Zbigniewa Siedleckiego. Był związany z firmą prawie 40 lat. Miał 83 lata i był w pełni sił twórczych służąc swoją rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem prawie do końca... będąc, na emeryturze, naszym ...

» Czytaj calość..

2011-02-08 - Zakończenie działalności Biura Inżyniera w Toruniu.

W związku z zakończeniem pełnienia przez nas funkcji Inżyniera Kontraktu w Toruniu zostało zlikwidowane istniejące tam biuro. Wyposażenie biura przeniesiono do

nowo otwartego oddziału Biura w Rawie Mazowieckiej, gdzie Biuro pełni aktualnie funkcję Inżyniera Kontraktu.» Czytaj calość..
2010-12-01 - Pożegnanie naszego wieloletniego Dyrektora Technicznego Pana Andrzeja Juraszka

    W dniu 17 listopada br. pożegnaliśmy naszego drogiego Kolegę,wieloletniego Dyrektora Technicznego w naszym biurze, mgr inż. chemii Andr...

» Czytaj calość..

2010-11-02 - Uroczystość zakończenia projektu Nr CCI 2004/PL/16/C/PE/013
W dniu 28 października w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca wykonanie projektu. "Projekt został zakończony, dzięki temu Otwock został skanalizowany w 98%...

» Czytaj calość..
2010-11-02 - Uroczystość zakończenia projektu Nr CCI 2004/PL/16/C/PE/013 "System wodno-kanalizacyjny w Otwocku w dniu 28 października 2010 roku
W dniu 28 października w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca wykonanie projektu. "Projekt został zakończony, dzięki temu Otwock został skanalizowany w 98%...

» Czytaj calość..
2010-10-28 - Konferencja informacyjna z mieszkańcami Siedlec nt Projektu

W dniu 27 października 2010 roku odbyła się konferencja informacyjna z mieszkańcami miasta Siedlce, która dotyczyła przedstawienia zagadnień i zaawans...

» Czytaj calość..

2010-10-25 - Uroczystość zakończenia Projektu p.n.

W dniu 22 października odbyło się uroczyste zakończenie Projektu p.n. "Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie" realizowanego przez PGK" Zyrardów" Sp. z o.o. Niestety z powodu nieprzewidzianych wydarzeń  Prezes  Włodzimierz Glamkowski nie mógł uczestniczyć w uroczystościach.

» Czytaj calość..

2010-10-21 - Uroczystość otwarcia Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie w dniu 20 października 2010

W dniu 20 października 2010 roku odbyła się uroczystość otwarcia Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym
w Zakładzie Wodociągu Centralnego
w Warszawie.

Funkcję Inżyniera Kontraktu podczas realizacji tej inwestycji pełnił "Biprowod-Warszawa" wraz z firmami WYG i Bud-Invent. S...

» Czytaj calość..


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.