2010-12-01 - Pożegnanie naszego wieloletniego Dyrektora Technicznego Pana Andrzeja Juraszka

    W dniu 17 listopada br. pożegnaliśmy naszego drogiego Kolegę,wieloletniego Dyrektora Technicznego w naszym biurze, mgr inż. chemii Andrzeja Juraszka.Był związany z firmą od ponad 40 lat. Miał 77 lat i był w pełni sił twórczych służąc swoją  rozległą wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Pan Andrzej Juraszek rozpoczął swoją drogę zawodową w 1957 roku pracą w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i następnie na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym specjalizując się w technologii wody i ścieków. W 1962 roku przeniósł się do Warszawy do Centralnego Laboratorium Kopalnych Surowców Chemicznych. W roku 1969 związał się z Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod" któremu pozostał wierny do końca. Był kolejno: starszym projektantem, głównym projektantem, kierownikiem Pracowni Badawczo-Projektowej, kierownikiem Pracowni Kontroli Jakości i Zespołu Sprawdzającego, kierownikiem Pracowni Projektowej, z-cą dyrektora ds. technicznych i dyrektorem technicznym. Był także prokurentem biura.

    Był współautorem i autorem wielu projektów obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Najważniejsze z nich to: oczyszczalnia ścieków dla ZPO Rokita" w Brzegu Dolnym, rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej dla Zakładów Chemicznych "Police" w tym m.in. oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody oraz wielu oczyszczalni ścieków. Tymi oczyszczalniami z których powstaniem był szczególnie związany są oczyszczalnie ścieków w m.in.: Ciechanowie, Sandomierzu, Olsanach (Czechy). 

    Był też autorem licznych artykułów w prasie zawodowej, referatów na sympozjach i kongresach, posiadaczem nagród zawodowych i patentów. Brak Pana Andrzeja Juraszka odczuwamy boleśnie i jako koledzy i jako firma. W imieniu koleżanek i kolegów bardzo ciepło pożegnał Go Prezes Zarządu  Włodzimierz Glamkowski. Pozostanie na długo w naszej pamięci.

 


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW