2013-09-04 - Uroczyste oddanie do użytku OŚ w Gródku nad Dunajcem.

W dniu 25 czerwca 2013 oficjalnie otwarto  przebudowaną i zmodernizowaną (pod nadzorem Biura) oczyszczalnię ścjieków w Gródku nad Dunajcem. Opiewającą na kwotę prawie 4,4 mln zł. Inwestycję zrealizowano w ramach Projektu: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego", współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Oficjalne oddanie oczyszczalni do użytku zgromadziło licznych zaproszonych gości z Małgorzatą Mrugałą - Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz  Włodzimierzem Glamkowskim - Prezesem Zarządu Biura "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, na czele.

Projekt realizowany na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, wart ponad 57,6 mln zł., zakłada również budowę trzech nowych oczyszczalni ścieków: w Bartkowej, Siennej i Tropiu, modernizację oczyszczalni w Rożnowie, budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami oraz sieci wodociągowej z przepompowniami 
i zbiornikami. Przedsięwzięcia te są również nadzorowane przez "Biprowod-Warszawa" - jako Inżyniera Kontraktu.


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW