2013-09-04 - Otwarcie Biur Terenowych w Końskich i Rawie Mazowieckiej.

W dniu 1.01.2013 reaktywowano działalność Biura Inżyniera Kontraktu w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb Kontraktu: "Inżynier Kontraktu dla Zadania pn.:"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka - Faza I",  a w dniu 1.02.2013 otworzono nowe Biuro Inżyniera Kontraktu w Końskich dla potrzeb Kontraktu: "Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg "FIDIC" dla Zadania: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy" (dla Kontraktu nr 19) w ramach Projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejna terenie miasta i gminy Końskie".


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW