2013-11-30 - Udział w Konferencji w dniu 20.11.2013

Prezes Zarządu Włodzimierz Glamkowski uczestniczył, na zaproszenie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o., w Konferencji nt. "Ocena postepu robót projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec". Udział wzięła m.in. Pani Prezes WFOŚiGW informując o o wdrażaniu POIiŚ w woj. małopolskim. "Biprowod-Warszawa" jest Inżynierem Kontraktu dla tego Projektu.


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW