2015-09-24 - Zakończenie nadzorów nad realizacją...........

Uwaga, Strona w trakcie aktualizacji!!!

W ostatnim czasie zakończono nadzór nad realizacją modernizacji, rozbudowy, przebudowy  i budowy licznych obiektów z obszaru ochrony środowiska - z zakresu gospodarki wodno-ściekowe,j w tym kilku ważnych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody.

W I połowie roku 2014 zakończono nadzór - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - (w konsorcjum z firmą EGIS Poland Sp. z o.o.) nad Zadaniem T1/II - Inżynier Projektu dla B1 i B2.

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Janówek we Wrocławiu o Q = 140 000 m3/ d i RLM = 1 000 000.

Nadzór obejmował 2 kontrakty na roboty budowlane: "Zadanie B1 - Docelowy system oczyszczania - rozbudowa i modernizacja WOŚ oraz: " Zadanie B2 - Docelowy system oczyszczania - modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego", objętych Projektem:  "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap II".

ZDJĘCIA

 W roku bieżącym (do końca III kwartału 2015 roku) zakończono nadzory nad robotami w Siedlcach, Końskich, Rawie Mazowieckiej, Tuchowie, Gródku nad Dunajcem i Siemiatyczach.

W Siedlcach pełniono funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce". Nadzór obejmował 11 kontraktów.

ZDJĘCIA

 W Końskich pełniono rolę Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla Zadania: "Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Kornicy" (dla Kontraktu nr 19) w ramach Projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejna terenie Miasta i Gminy Końskie".

 

 W oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w naszym Biurze,  zrealizowano w tym roku m.in. następujące Projekty:

Ciechanów: "Modernizacja SUW Gostkowska polegająca na zwiększeniu ............             oraz:     "Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn.:     
                       "Budowa StacjiTermicznej Utylizacji Osadów...................

Radom: Prace projektowe i nadzór autorski do tematu: "Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu - II Etap".

Rzeszów:  Wykonanie prac projektowych dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla Zadania pn.: "Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej 
                   Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie". Qśrd = 54 500 m3/d; RLM = 398 000.

Suwałki: Opracowanie oferty, prace projektowe dla Zadania:"Budowa instalacji do suszenia osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach", udział 
                 w pracach przetargowych.

 

 


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW