2010-10-28 - Konferencja informacyjna z mieszkańcami Siedlec nt Projektu

W dniu 27 października 2010 roku odbyła się konferencja informacyjna z mieszkańcami miasta Siedlce, która dotyczyła przedstawienia zagadnień i zaawansowania realizacji Projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce" finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W programie było m.in. odsłonięcie tablicy oraz prezentacja projektu.  

 
 
 

 Projekt od początku był przygotowany przez firmę "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. tj opracowanie koncepcji, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z UE, projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnej. Pracami ze strony "Biprowodu -Warszawa" kierował Pan Andrzej Stelmaszczyk, a szczególnym zaangażowaniem w pracę wykazała się Pani Genowefa Kłoss. Aktualnie trwają roboty na trzech kontraktach wykonawczych tj. renowacji sieci kanalizacyjnej, budowie kolektorów "Strzała" oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. zarządzaniem kontraktami wykonawczymi zajmuje się "Biprowod-Warszawa" pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu. Zespołem kieruje mgr inż. Anna Misiec-Konopińska.

 


Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633-92-73
fax. (0-22) 633-93-73
Copyright © "Biprowod - Warszawa" Sp. Z o.o.
Projekt i wykonanie:
DAMcontact - Hosting, Domeny, WWW